vì sao thiết kế nội thất nhật nhiều người ưa chuộng?